Ομιλητής στο σεμινάριο αθλητικής ψυχολογίας που διοργάνωσε ο Γ.Σ Καλλιθέα

Η ολοκληρωμένη προπόνηση θέσης στα ομαδικά αθλήματα δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στις εξειδικευμενες ασκήσεις για κάθε θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Πρέπει να εστιάζει και στην ενθάρρυνση των αθλητών να εκφράζουν τις θέσεις και τα επιχειρήματα τους για όλα όσα βιώνουν στο περιβάλλον της ομάδας.

Να εκπαιδεύονται ώστε να νιώθουν συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι για τη βελτίωση του επικοινωνιακού κλίματος στην ομάδα, να εκπαιδεύονται να έχουν θέσεις, να αντέχουν θέσεις,να διορθώνουν θέσεις, να κρίνουν θέσεις και να υποστηρίζουν θέσεις με στόχο την βελτίωση των ομαδικών διαδικασιών.

This post was written by Achilleas Ifantidis

View More Achilleas CV
Achilleas Ifantidis Photo