Κάντε έρευνα αγοράς!

Δεν κάνουμε ενδελεχή έρευνα αγοράς μόνο για να πάρουμε κινητό τηλέφωνο.

Κάνουμε σοβαρή έρευνα αγοράς και για την Ακαδημία που στέλνουμε το παιδί μας να αθληθεί.

Ποια η φιλοσοφία της; Έχει σοβαρούς προπονητές; Έχει σωστές υποδομές και καθαρούς χώρους; Έχει κοινωνικό αποτύπωμα; Έφαρμόζει κανόνες και σωστές μεθόδους; Ενημερώνει τους γονείς για την εξέλιξη των παιδιών;

Από την ομιλία μου στις Ακαδημίες Καραταϊδη μαζί με SasProject

This post was written by Achilleas Ifantidis

View More Achilleas CV
Achilleas Ifantidis Photo