Πραγματικά δεδομένα για ιδανική αυτοπεποίθηση

Φτάνοντας σε όλο και υψηλότερα ανταγωνιστικά επίπεδα, το παιδί – αθλητής συνειδητοποιεί ότι η χαμηλή αυτοπεποίθηση και η υπερβολική αυτοπεποίθηση είναι το ίδιο δυσλειτουργικές.

Τότε είναι που έχει περισσότερο ανάγκη από ανθρώπους που ούτε θα το απογοητεύουν, ούτε θα του φουσκώνουν τα μυαλά.

Αλλά από ανθρώπους που εμπιστεύεται και το εμπιστεύονται και οι οποίοι θα του δώσουν πραγματικά δεδομένα και σαφή μεθοδολογία επίτευξης στόχων.

*Από την ομιλία μου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο προεθνικών ομάδων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής (ΕΠΣΔΑ).

This post was written by Achilleas Ifantidis

View More Achilleas CV
Achilleas Ifantidis Photo