Τα πιο δύσκολα βήματα σε μία διαδικασία είναι να πας από το 1 στο 2 και από το 99 στο 100

Αχιλλέας Υφαντίδης